Kunst

Av Øistein Palm

Menneskets kunstneriske uttrykksbehov har gjennom historien fra de tidligste hulemaleriene og fram til vår egen tid gitt seg mange forskjellige uttrykk og former.
Kunsten blir ikke bare et uttrykk for skjønnhet og det vakre, den avspeiler også det samfunn og de mennesker som skapte den. Menneskets behov for å gi uttrykk for sine liv, tanker og følelser går som en rød tråd gjennom hele kunsthistorien.

Norges kunsthistorie bærer preg av at vi ligger I utkanten av Europa, men det har alltid vært et skikt i vårt samfunn som har vært seg bevist hva som foregikk ute i Europa og ellers i verden.

Interessen for kunst og økonomi til å erhverve den var tidligere forbeholdt overklassen, men spesielt etter 2. verdenskrig har det brede lag av folket takket være bl.a. en gryende velstand, mere fritid, utdannelse osv., blitt mer og mer opptatt av kunst.
Stadig fler har råd til å kjøpe kunst og det har igjen gitt seg utslag i større omsetning og oppblomstring av gallerier, auksjonshus og andre former for kunstutstillinger og omsetting. For å holde seg orientert om priser på kunst anbefales det å følge me dpå utsillinger og auksjoner.

Norges kunsthistorie bærer preg av at vi ligger I utkanten av Europa, men det har alltid vært et skikt i vårt samfunn som har vært seg bevist hva som foregikk ute i Europa og ellers i verden.

Interessen for kunst og økonomi til å erhverve den var tidligere forbeholdt overklassen, men spesielt etter 2. verdenskrig har det brede lag av folket takket være bl.a. en gryende velstand, mere fritid, utdannelse osv., blitt mer og mer opptatt av kunst.
Stadig fler har råd til å kjøpe kunst og det har igjen gitt seg utslag i større omsetning og oppblomstring av gallerier, auksjonshus og andre former for kunstutstillinger og omsetting. For å holde seg orientert om priser på kunst anbefales det å følge me dpå utsillinger og auksjoner.

Norge har i dag et stort antall dyktige kunstnere som arbeider innen høyst forskjellige teknikker og interesse for kunst og kunstformidling avspeiler seg bl.a. i avisenes og medias omtale av den aktuelle museums problematikken.

MALERI
KJELL NUPEN

(Liste over medlemmer av NKAF og hva slags kunst de formidler)

Aktuell litteratur:

  • Gardener's: Art through the ages
  • Norsk Kunstnerleksikon (Universitetsforlaget)
  • Norges Kunsthistorie (Gyldendal Norsk Forlag)
  • Den store boken om maling, teknikk og grafikk (Colin Hayes)

Medlemskap anbefales i:

  • Nasjonalgalleriets Venner
  • Henie Onstad Kunstsenters Venneforening