Norges Kunst- og Antikviteshandleres Forening ble stiftet 26. okt 1945

Med dette skulle den etablerte kunst- og antikvitetshandelen i Norge få sin egen bransjeforening. Initiativtagerne tilhørte landets ledende forretninger på området.

NKAF var i starten konsentrert om bransjeområdene kunst og antikviteter. Etter hvert skulle nye fagområder komme til. I dag teller Foreningen 30 medlemmer, fordelt på bransjeområdene; kunst, antikviteter, orientalske tepper, auksjonshus, antikvariater, kart og mynter.

I tillegg til kjøp. salg og kommisjon, utfører medlemmene forskjellige tjenester som konsulenttjenester, taksering og reparasjon.

Innen NKAF finnes i dag landets fremste ekspertise på de enkelte fagområder.

Foreningen anser medlemskapet som et kvalitetsstempel for det enkelte medlem. Det stilles derfor strenge krav til opptak som medlem.

Foreningen har i dag egne etiske retningslinjer.

Et av våre formål er å opprettholde og styrke bransjens faglige og etiske standard. Det avholdes derfor jevnlige møter med foredragsvirksomhet, faglig oppgradering, diskusjoner og studieturer.

Som bransjeforening er det vår oppgave blant annet å føre en dialog med myndigheter, museer og media. Dette har ført til at NKAF i mange saker, har vært en viktig bidragsyter til å fremme bransjens interesser.

Gjennom Foreningens medlemskap i den internasjonale kunst- og antikvitetshandlerorganisasjonen CINOA, ivaretas bransjens interesser på det internasjonale marked. Gjennom dette samarbeide er også NKAF knyttet til Art Loss registeret i London, som søker etter stjålne gjenstander internasjonalt.

Et av Foreningens viktigste formål er å fremme forståelse for kunst og kultur. Dette gjøres gjennom medlemmenes daglige virke, men også gjennom utstillinger og messer. NKAF arrangerte sin første utstilling tidlig på 1960-tallet, som umiddelbart ble en stor suksess. Dette ble starten på en lang rekke utstillinger og messer i årene fremover.

Gjennom NKAF og medlemmenes virksomhet formidles norsk og utenlandsk kulturarv. Et viktig bidrag til å forstå vår historie og egenart.

(Finn Petter Øyen)