Sekretariatet

All henvendelse direkte til formannen Marianne Gjertsen på telefon 22 43 12 99, mobiltelefon 928 15 581 eller til e-post: styret@nkaf.no